joaanka

16 tekstów – auto­rem jest joaan­ka.

Dzień - ko­lek­cja godzin 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 czerwca 2011, 15:31

Na wszys­tko is­tnieją dwa le­kar­stwa: czas i cisza...poz­wa­lają zna­leźć nie tyl­ko siebie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 marca 2011, 22:14

Przyk­re są słowa wrogów....jeszcze bar­dziej ra­ni mil­cze­nie przyjaciół. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 lutego 2011, 19:06

Wys­tar­czy ot­worzyć ser­ce, by dru­giemu ser­cu po­daro­wać trochę ciepła 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 lutego 2011, 20:12

Naj­ważniej­sze rzeczy w życiu to nie rzeczy 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 stycznia 2011, 11:22

Przez dziurkę od klucza przyglądasz się światu.
Boisz się włożyć klucz i przekręcić zamek.
Dot­knąć klam­ki i ot­worzyć drzwi.
Tak dużo o nim wiesz, a i tak lękasz się życia... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2011, 22:43

Cze­kanie jest chwilą... niecier­pli­wość w wie­czność je zmienia 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 stycznia 2011, 18:57

Cza­sem brak nam cza­su by zna­leźć czas 

myśl
zebrała 22 fiszki • 31 grudnia 2010, 00:08

Sztuką jest na­wet w płyt­kich myślach od­na­leźć głębo­kie przesłanie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 grudnia 2010, 23:46

Chciałoby się móc widzieć więcej niż widać 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2010, 20:34

joaanka

joaanka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność